دفتر امورسياسي و انتخابات
سخن روز :
۱۳۹۷ چهارشنبه ۳۰ خرداد
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
خوشرویى سر آغاز نیکوکارى است
اخبار دفتر
گزارش نماز جمعه شهرستانهاي استان                                                   گزارش نماز جمعه شهرستانهاي استان
گزارش نماز جمعه شهرستانهاي استان مورخ97/03/11
1397/03/12
تست و راه اندازي سامانه ملي WEB GIS تست و راه اندازي سامانه ملي WEB GIS
گروه فني دفتر تقسيمات كشوري به سرپرستي رئيس گروه نامگذاري و تغيير نام وزارت كشور به منظور تست و راه اندازي سامانه ملي WEB GIS در استان حضور يافتند.
1397/03/09
اجراي مفاد منشور گفتگوي سياسي اجراي مفاد منشور گفتگوي سياسي
در راستاي اجراي مفاد منشور گفتگوي سياسي جلسه اي روز شنبه مورخ 97/03/05 راس ساعت 18 درمحل دفتر خانه احزاب استان برگزار گرديد.
1397/03/06
گزارش نماز جمعه شهرستانهاي استان                                                   گزارش نماز جمعه شهرستانهاي استان
گزارش نمازجمعه شهرستانهاي استان در مورخ 97/03/04
1397/03/05
Powered by DorsaPortal