دفتر امورسياسي و انتخابات
سخن روز :
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ فروردين
عيد نوروز- اغاز عمليات فتح المبين
عيد نوروز- اغاز عمليات فتح المبين
اخبار دفتر
گزارش هفتگي نماز جمعه استان لرستان گزارش هفتگي نماز جمعه استان لرستان
گزارش نماز جمعه شهرستانهاي استان مورخ 96/12/25
1396/12/26
مراسم توديع و معارفه بخشدار مركزي بروجرد مراسم توديع و معارفه بخشدار مركزي بروجرد
جلسه توديع آقاي محمدعلي گودرزي بخشدار سابق و معارفه سركار خانم فاطمه گودرزي بخشدار جديد روز سه شنبه مورخ 96/12/22 در محل فرمانداري بروجرد برگزار گرديد.
1396/12/22
گزارش نماز جمعه شهرستانهاي استان                                                   گزارش نماز جمعه شهرستانهاي استان
گزارش هفتگي نمازجمعه شهرستانهاي استان در مورخ 1396/12/18
1396/12/19
تبديل روستاي چمن سلطان مركز بخش بربرود شرقي و شاپورآباد مركز بخش بربرود غربي از توابع شهرستان اليگودرز به شهر تبديل روستاي چمن سلطان مركز بخش بربرود شرقي و شاپورآباد مركز بخش بربرود غربي از توابع شهرستان اليگودرز به شهر
وزارت كشور در مورخ 1396/12/15 طي مصوبات شماره 210797 و 210800 با تبديل روستاي چمن سلطان مركز بخش بربرود شرقي و شاپورآباد مركز بخش بربرود غربي از توابع شهرستان اليگودرز به شهر موافقت نمود.
1396/12/18
Powered by DorsaPortal