دفتر امورسياسي و انتخابات
ديدار دكترخادمي استاندار لرستان با ستاد جوانان دكتر روحاني در استان
ديدار دكترخادمي استاندار لرستان با ستاد جوانان دكتر روحاني در استان ديدار دكترخادمي استاندار لرستان با جوانان دكتر روحاني در استان در روز يكشنبه مورخ 1396/11/01 و در محل دفتر جلسات ايشان انجام پذيرفت.

دكتر سيد موسي خادمي در جلسه ستاد جوانان دكتر روحاني در استان اظهار داشت: حساسيت جوانان لرستاني به مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي و فعاليت در حوزه‌هاي عمومي با ارزش و قابل احترام است. وي با بيان اينكه براي حل مشكلات بايد متناسب امكاناتي كه در دسترس هست حركت كرد، بيان داشت: اولويت كار ما در استان به اتمام رساندن پروژه‌هاي نيمه تمام است. استاندار لرستان تصريح كرد: از بين پروژه‌هاي استان 100 طرح مهم اقتصادي و عمراني را نسبت به ديگر واحدها در اولويت قرار داده تا بتوانيم آنها را به نتيجه برسانيم. وي در ادامه افزود: بخشي از پروژه‌هاي استان دولتي است كه پيگير خواهيم شد اما بخش ديگر اين طرح‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي مربوط مي‌شود و به نتيجه رساندن آن به توانايي و اهليت بودن سرمايه‌گذار بستگي دارد. دكتر خادمي فضاي كسب و كار را در استان نامناسب دانست و خاطرنشان كرد: بد بودن فضاي كسب و كار در لرستان بخشي به عملكرد دولت و نظام مربوط مي‌شود اما بخش مهم توسعه نيافتگي به عوامل و فضاي داخلي در پذيرش بخش خصوصي و سرمايه گذار غير بومي بستگي دارد. وي با بيان اينكه براي هر دستگاهي مطابق با وظايفشان شاخص‌هايي تعريف شده است، گفت: بر اساس شاخص‌هاي تعريف شده دستگاه‌هاي اجرايي موظفند طبق برنامه ريزي ساليانه حركت كنند؛ از طرفي با اين روش مي‌توان توانايي و عملكرد دستگاه‌ها را مورد ارزيابي قرار داد.

 استاندار لرستان با تاكيد به همگرايي تمامي گروه‌ها و اقشار مختلف مردمي تصريح كرد: همگرايي نيازمند تساهل و تسامح بين همه نيروها است. وي ادامه داد: در اين صورت مي‌توان به بخش خصوصي نشان داد كه لرستان همه شرايط لازم را جهت سرمايه‌گذاري دارد. دكتر خادمي با اشاره به اينكه فعاليت‌هاي اجتماعي بستر قانوني مشاركت مردم در بهبود وضعيت اجتماعي هستند، اظهار داشت: جوانان بايد بحث فعاليت‌هاي اجتماعي را در جهت رفع معضلات بيكاري، اعتياد و... گسترش دهند. وي افزود: در سطح استان توازن منطقه‌اي حائز اهميت است و بايد به همه شهرستان‌هاي استان به صورت يكسان توجه كرد. استاندار لرستان با بيان اينكه امسال دولت از محل صندوق توسعه ملي 11 هزار ميليارد تومان براي اشتغال پيش بيني كرده است، بيان داشت: اين تسهيلات با سود 6 درصد بوده كه سهم لرستان از اين اعتبارات 3.2 درصد كل آن است. وي در ادامه افزود : دولت براي سرمايه گذاري در قالب طرح رونق توليد 20 هزار ميليارد تومان بانك‌ها را موظف كرده كه به صنايع تسهيلات پرداخت كند. دكتر خادمي گفت: اصلاح الگوي كشت در استان از برنامه‌هاي خوب جهت توسعه اقتصادي و كشاورزي همچنين بالا بردن درآمد كشاورزان است. وي در پايان به تشكيل شوراي مشورتي جوانان در استان تاكيد كرد.

 

1396/11/01
Powered by DorsaPortal