دفتر امورسياسي و انتخابات
عملكرد سال جاري

ايجاد فضاي باز سياسي و بستر سازي حضور همه گرايشات سياسي اعم از اصولگرا و اصلاح طلب در استان- تاسيس و صدور مجوز براي 34 حزب در طول دولت يازدهم (افزايش حدود 150% صدور مجوز براي احزاب) برگزاري 4 انتخابات در كمال آرامش، امنيت و به دور از هرگونه تنش و نيز افزايش 9 درصدي آراء دكتر روحاني در استان در انتخابات رياست جمهوري دوازدهم حمايت از فعاليتهاي قانونمند اقليت هاي فرقه اي همسو با نظام در استان نشست هاي هم انديشي و تعامل با گروههاي سياسي استان- تهيه و تدوين شناسنامه اقوام، فرق، مذاهب و اقليت هاي ديني استان- تهيه شناسنامه سياسي، فرهنگي و اجتماعي استان انتصاب فرمانداران و بخشداران همسو با دولت با اولويت نيروهاي وزارت كشور _ پيگيري تاسيس و تجهيزخانه احزاب-تسهيل تاييد فعاليت دفاتر و واحدهاي فرعي احزاب و گروههاي سياسي مطابق با قانون جديد احزاب-پيگيري طرح هاي تقسيمات كشوري (ايجاد شهرستان،شهر و بخش) به تعداد 13 طرح حل مشكلات مربوط به واحدهاي صنعتي استان در كميسيون كارگري استان كه در دولت هاي نهم و دهم تعطيل شده اند

تاریخ به روز رسانی: 2017/10/07
Powered by DorsaPortal