دفتر امورسياسي و انتخابات
آمار و اطلاعات قابل ارائه

انتخابات برگزار شده بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

رديف

انتخابات

تاريخ برگزاري

واجدين شرايط

تعداد شركت كننده

درصد

تعداد داوطلب

تعداد حوزه انتخابيه

تعداد نماينده يا منتخب مورد نياز

1

همه پرسي تغيير رژيم

10و11/1/58

391/857/20

108/440/20

00/98

-

1

-

2

خبرگان بررسي نهايي قانون اساسي

12/5/58

391/857/20

932/784/10

71/51

428

24

73

3

همه پرسي تائيد قانون اساسي

11و12/9/58

391/857/20

142/690/15

23/75

-

1

-

4

اولين رياست جمهوري

5/11/58

643/993/20

887/152/14

42/67

124

1

1

5

اولين دوره مجلس شوراي اسلامي

24/11/58

391/857/20

969/875/10

14/52

3694

193

270

6

دومين رياست جمهوري

2/5/60

017/687/22

803/573/14

24/64

71

1

1

7

سومين رياست جمهوري

10/7/60

017/687/22

717/874/16

26/74

46

1

1

8

اولين دوره مجلس خبر گان تعيين رهبري

19/9/61

871/277/23

061/013/18

38/77

168

24

82

9

دومين دوره مجلس شوراي اسلامي

26/1/63

498/143/24

306/607/15

64/64

1592

193

270

10

چهارمين رياست جمهوري

25/5/64

802/993/25

587/238/14

78/54

50

1

1

11

سومين دوره مجلس شوراي اسلامي

19/1/67

736/986/27

281/714/16

72/59

1999

193

270

12

پنجمين دوره رياست جمهوري

6/5/68

598/139/30

677/452/16

59/54

79

1

1

13

همه پرسي بازنگري قانون اساسي

6/5/68

598/139/30

976/428/16

51/54

-

1

-

14

دومين دوره مجلس خبرگان رهبري

16/7/69

084/280/31

613/602/11

09/37

180

24

83

15

چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي

21/1/71

558/465/32

042/767/18

81/57

3223

196

270

16

ششمين رياست جمهوري

21/3/72

055/156/33

787/796/16

66/50

128

1

1

17

پنجمين دوره مجلس شوراي اسلامي

18/12/74

000/716/34

386/682/24

10/71

8365

196

270

18

هفتمين رياست جمهوري

2/3/76

487/466/36

754/145/29

93/79

238

1

1

19

سومين دوره مجلس خبرگان تعيين رهبري

1/8/77

597/550/38

869/857/17

32/46

396

28

86

20

اولين شوراها اسلامي كشور

7/12/77

982/739/36

739/668/23

42/64

65277شهر

450 شهرك

270411 روستا

718 شهر

24 شهرك

32677 روستا

-

21

ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي

29/11/78

431/726/38

157/082/26

35/67

6853

207

290

22

هشتمين رياست جمهوري

18/3/80

230/170/42

930/081/28

59/66

814

1

1

23

دومين شوراهاي اسلامي كشور

9/12/81

547/127/41

898/235/20

2/49

33774 شهر

138 شهرك

185045 روستا

906

17

36295

4828

51

104709

24

هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي

1/12/82

032/351/46

677/734/23

21/51

8172

207

290

25

نهمين دوره رياست جمهوري

 مرحله اول

27/3/84

418/786/46

857/400/29

84/62

1014

1

-

نهمين دوره رياست جمهوري مرحله دوم

3/4/84

418/786/46

931/958/27

76/59

2

1

1

 

 

ميزان آراء ماخوذه دهمين انتخابات رياست جمهوري استان لرستان

 

شهرستان

محمود احمدي نژاد

ميرحسين موسوي خامنه

مهدي كروبي

محسن رضايي ميرقائد

خرم آباد

203026

72113

7327

4224

بروجرد

127300

49651

2690

1851

دورود

66506

19876

2213

1683

كوهدشت

74729

29410

7326

2043

پلدختر

30262

9599

1200

671

ازنا

31999

7706

1923

1012

اليگودرز

39690

9330

14512

2366

دلفان

62821

13455

6518

669

سلسله

41496

8016

327

401

 

 

مجموع واجدين شرايط:                                                               1.124.940

مجموع آراء ماخوذه ( صحيح و باطله):                                       964270

مجموع آراء كانديداها :                                                                955.941

درصد مشاركت:                                                                               7/85%

در صد آراء احمدي نژاد:                                                             91/70%

در صد آراء موسوي:                                                                    93/22%

در صد آراء كروبي:                                                                      61/4%

در صد آراء رضايي:                                                                        6/1%

تاریخ به روز رسانی: 1393/08/22
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal