1396/07/01
بررسي وضعيت ابهامات مرزي با استان هاي همجوار و مكاتبات لازم با وزارت كشور

در اين زمينه در نقاط مرزي با استان هاي كرمانشاه و چهارمحال و بختياري ابهاماتي مطرح شده است كه در حال رسيدگي مي باشند. در منطقه گرمابه واقع در مرز لرستان و كرمانشاه اختلافات و ابهاماتي در زمينه تابعيت چشمه گرمابه به وجود آمده است كه اين دفتر با ارائه اسناد و مدارك لازم تابعيت آن در حوزه سرزميني استان لرستان را مورد تاكيد قرار داده است. وزارت كشور در اين مورد اقدامات لازم به منظور رسيدگي را در دستور كار قرار داده است.

در منطقه ليروك واقع در حدفاصل مرزي استان لرستان با استان چهارمحال و بختياري نيز در مورد تابعيت سد ليروك ابهاماتي مطرح شده است كه در اين خصوص اسناد و مدارك لازم و مذاكرات متعددي با تاكيد بر تابعيت سد ليروك در حوزه استان لرستان با مقامات و كارشناسان وزارت كشور و دفتر تقسيمات كشوري انجام گرفته است. اين مورد نيز در دستور كار رسيدگي وزارت كشور قرار دارد.

تعداد بازدید:
960
Powered by DorsaPortal