2255
1
برنامه هاي سال آينده

نشست دوره اي (فصلي) با دبيران فرعي احزاب به منظور تعامل و هم انديشي و وحدت ميان احزاب در استان نظارت بر عملكرد كيفي فرمانداران و بخشداران تابعه از طريق ارزيابي عملكرد دو دوره 6 ماهه اول و دوم سال جاري- تعامل با نمايندگان مجلس در چهارچوب وظايف تعيين شده و تلاش در جهت كاهش دخالت ايشان در عزل و نصب مديران سياسي- حمايت از همايش ها و ميتينگ هاي سياسي با حضور شخصيت ها و كنشگران سياسي كشوري و جلوگيري از هرگونه تنش يا لغو همايش ها- تعامل با تشكل هاي سياسي دانشجويي و پيگيري مسائل و مشكلات آنان در انجام فعاليت هاي سياسي و نشست هاي دوره اي با دبيران تشكل هاي دانشجويي به منظور ايجاد نشاط و پويايي سياسي در دانشگاهها بروزرساني بانك اطلاعاتي نخبگان و فعالان سياسي، اقوام، اقليت هاي فرقه اي، ذي نفوذان طايفه اي و .. و برگزاري جلسات هم انديشي با آنان در جهت رشد و توسعه سياسي استان

2017/10/07
Powered by DorsaPortal